Sovint els programaris per gestió energètica solen parlar en kW, en valors energètics, la qual cosa dificulta que les persones de l’empresa que no tenen coneixements tècnics tinguin dificultat per interpretar la informació. O bé que requereixin d’un esforç de traducció important per part de qui ocupa el paper funcional de gestor energètic a l’empresa.

El gran fet diferencial d’EBO: el fet que s’expressi en euros i no només en valors energètics, ha permès, d’una banda, que el gestor energètic s’alliberi del fet d’haver de extreure i traduir la informació perquè els directors financers i generals puguin valorar la situació de consums. Per l’altra, permet que la informació energètica, vital en qualsevol compte de resultats i activitat productiva, faciliti la presa de decisions en diverses matèries als gestors de finances: contractació, canvi de tarifes, inversió en nova maquinària, ampliació de línies productives, etc.

La facilitat d’exportació d’informes i de la creació d’alarmes tècniques i financeres fa de EBO l’ERP de l’energia més comprensible del mercat.
Ferran Saura, gestor energètic d’Espuña, explica: “Abans destinava molt de temps a l’extracció d’informació, que havia de treballar per fer-la comprensible. Ara inverteixo el temps en l’anàlisi i la presa de decisions i no en la preparació i extracció. Filtrar la informació amb EBO és molt fàcil i també ho és la configuració de les alarmes. Així que em dóna la informació d’electricitat, aigua i gas que necessito”.