Les decisions financeres, més fàcils amb EBO

Les decisions financeres, més fàcils amb EBO

Sovint els programaris per gestió energètica solen parlar en kW, en valors energètics, la qual cosa dificulta que les persones de l’empresa que no tenen coneixements tècnics tinguin dificultat per interpretar la informació. O bé que requereixin d’un esforç...